Vores Handelsbetingelser

Bestilling og betaling:

Foretages enten på hjemmesiden www.runforyou.dk eller via mail til Jan Engemand, jan@runforyou.dk med angivelse af fulde navne på rejsedeltagerne, adresse, telefonnummer og mailadresse. Ved flyrejse oplyses ligeledes pasnummer.

Når du har tilmeldt dig/betalt, sender vi dig om ønsket en bekræftelse på bestillingen/betalingen.

Afbestilling:

Rejsen arrangeres som en grupperejse, og der kan derfor ikke ændres i datoer eller foretages andet hotelvalg.

Afbestilles rejsen tilbagebetales indbetalt depositum eller købte startnumre m.m. IKKE.

Ved afbestilling op til ca. 1 måned før afrejse vil det være muligt at modtage de indbetalte beløb retur – dog ikke beløb svarende til depositum – såfremt du eller vi kan finde en anden, som vil overtage pladsen/erne og eventuelt købt startnummer/startnumre m.m.

Vi kan p.t. ikke tilbyde afbestillingsbeskyttelse, men vær selv opmærksom på, hvordan du er dækket gennem egne forsikringer, både for så vidt angår almindelig rejseforsikring, bagage- og ulykkesforsikring og sygeforsikring. Regler vedr. det gule sygesikringsbevis betyder, at dækning af hjemtransport er bortfaldet.

Aflysning grundet sundhedsmæssige tilstande:

Aflyses/udsættes eventen p.g.a. sundhedsmæssige tilstande etc. (f.eks. COVID-19) overflyttes reservationer til ny eventdato. Aflyses eventen endelig tilbagebetales det indbetalte minus et håndteringsgebyr på 200 kr.

RunForYou’s aflysning af rejsen:

Hvis der ikke er modtaget 30 tilmeldinger, kan vi aflyse rejsen. Vi tilbagebetaler så de indbetalte beløb. RunForYou vil dog uanset antal tilmeldte bestræbe sig på at gennemføre rejsen.

Kundens ansvar:

Ved flyrejser og ved krav om dokumentation for udlevering af startnummer er kunden forpligtet til at sørge for gyldigt pas, herunder også ansvar for at kontrollere, at modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, og i god tid inden afrejse at informere RunForYou om fejl. Det er meget vigtigt at kontrollere, om navne er stavet korrekt og er i overensstemmelse med pas. RunForYou påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes kundens manglende kontrol.

RunForYou’s ansvar:

Rejserne arrangeres som grupperejser i henhold til Rejsegarantifondens betingelser for deltagelse i pakkerejser.

RunforYou er tilsluttet Rejsegarantifonden med registreringsnummer 2046 – din garanti for rejsen!

RunForYou Travel ‐ Rejsegarantifond nr. 2046